در راستای خالی سازی فکر

یه روزی می رسه که تصمیم می گیری. یه روزی می رسه که با همه تردیدها و دل نخواستن ها فکر می کنی، بهترین و تنهاترین راه را انتخاب کردی ولی قسمت بدش روزیه که دیگه عزمت شده واسه عملی شدن تصمیمت. اون روزه که می فهمی جنست شیشه شده و قلبت سنگ. اون روزه که با خودت اون چیزی که شدی را تکراری می کنی و با دلیل هاش قدم هات را محکم. اون روزه که یه بغض خفته مثل بختک روی سرته.

*

یه موسیقی هایی را دوست دارم. یه لحظه ها و رویاهایی را دوست دارم. ولی یه رویاهای خاصی را دوست گرفتم. گم شدم بین ایده آل و واقعیت. گم شدم بین هست و نیست. گم شدم تو این هیاهوها. گم شدم ... .

چهارشنبه 3 مرداد 1397

ساعت 15:05

/ 0 نظر / 53 بازدید