وقتی پیشتازان و دل گرم کنندگان، این چنین اند دیگر حرفی نمی ماند... :|

بعد از 1 سال، تیم پشتیبانی پرشین بلاگ هنوز که هنوز است نتوانسته آن قسمت آرشیو حذف شده من را برگرداند. یعنی دقیقا همان مهم ترین خاطره نویسی های من در دنیای مجازی ... . زحمت جوابگویی به ایمیل من را هم بعد از 11 ماه به خود نداده اند.

اینجا قرار بود دفتر خاطرات من باشد. جایگزینی برای کش و واکش کردن دفتر کاغذی و قلم نویسی های گاه و بیگاه من. به قول دوستی قرار بود باشد، نمودار منحنی زندگی من اما دقیقا بخش مهمی که مربوط به رستمک هایم می باشد به لطف پشتیبانی پرشین بلاگ حذف شد !!!!

شغلم در زمینه IT می باشد ولی در این نقطه ها به این نتیجه می رسم که باید گاهی رویکردهای سنتی را حفظ نمود چرا که گویی در این دنیای مجازی راحت تر می توان از زیر بار انجام مسئولیت و تعهدات شانه خالی کرد. پس برای جماعتی دیگر و بار هزارم به این نتیجه می رسم که خود باید هوای کلاه خود را داشته باشم و دل خوش نکنم به تبلیغات بازارگرمانه و ادعاهای روشنفکران در زمینه مشارکت در پیشرفت و جهانی شدن !!!!!

هذیان نمی گویم تنها دلم برای دل نوشته های از دست رفته ام تنگ شده و حیران شاید هم دل زده ام از مدعیان بی احساس بی مسئولیت ... .

پ.ن:

/ 1 نظر / 56 بازدید
live-me

زیبا نوشتین 👏👏👏👏👏🌹