:|

نهمین سالگرد نامزدیمان عجین شد با فوت عزیزی. نمی دانم آیا روزی خواهد رسید که بتوانم با خوشحالی تمام 9 آبان ماه را به عنوان سالگرد یکی شدنمان جشن بگیرم و در آن شاد باشم یا نه ؟؟؟!!! حال غریبی دارم. تصویر جشن نامزدیم و حضور ایشان مدام در ذهنم تداعی می شود و هزار و یک پرسش دیگر که در نهایت همه اش مرا به پوچی می رساند.
حال خوشی ندارم و در این بین شاید تنها بهانه برای ایستادن، ادامه دادن و لبخند زدن شما دو دلبند معصوم و بی گناه باشید.

/ 1 نظر / 73 بازدید