واگذار می کنم به زمان

امروز خبر شوک آوری را شنیدم و اولین چیزی که با شنیدنش در ذهنم مرور شد این بود که شاید بهتر باشد همچنان ساکت و آرام به زمان اکتفا و اعتماد کنم چرا که کسی آن بالا شاهد و ناظر همه ماجراست که به درستی می داند در چه زمانی و چگونه جوابگوی عملکردها باشد.
خدایا توکل به تو. همچون همیشه نظرت را از من برنگردان، تنهایم مگذار و اراده و عزمم را برای آنچه در سر دارم قوی ساز. ممنونم.

/ 0 نظر / 62 بازدید